być do wzięcia


być do wzięcia
być do wzięcia {{/stl_13}}{{stl_7}}'o dziewczynie: być na wydaniu; o kobiecie: nie mieć męża, stałego partnera' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • być — ndk jestem, jesteś, są, będę, będziesz, będą, bądź, był I w funkcji samodzielnej «zajmować pewne miejsce w rzeczywistości» 1. «mieć byt, istnieć, żyć» Cichy, jakby go nie było. Pomnik jest do dzisiaj. Nie było cię jeszcze na świecie. Był sobie… …   Słownik języka polskiego

  • wzięcie — pot. Być do wzięcia; panna, kawaler do wzięcia «być osobą wolną, mogącą wstąpić w związek małżeński; kobieta, mężczyzna, którzy mogą wstąpić w związek małżeński»: (...) za jej plecami stajemy my, panny do wzięcia, najmłodszą jest Irenka,… …   Słownik frazeologiczny

  • wzięcie — n I 1. rzecz. od wziąć ◊ Być do wzięcia; kobieta, panna (rzadziej: mężczyzna, kawaler) do wzięcia «być osobą wolną, mogącą wstąpić w związek małżeński; kobieta, mężczyzna mogący wstąpić w związki małżeńskie» 2. «powodzenie u ludzi, popularność,… …   Słownik języka polskiego

  • wzięcie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. wziąć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} popularność, powodzenie w określonym środowisku dzięki posiadanym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skłaniać się – skłonić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}zwykle ndk {{/stl 8}}{{stl 7}} być gotowym coś zrobić, zwykle przezwyciężając wahanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skłaniał się do wzięcia udziału z tej grze. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • werbować — ndk IV, werbowaćbuję, werbowaćbujesz, werbowaćbuj, werbowaćował, werbowaćowany 1. «namawiać kogoś do wzięcia udziału w czymś, do przystąpienia do czegoś; dawniej: głównie zaciągać do wojska» Werbować robotników do pracy. Werbować ludzi do akcji… …   Słownik języka polskiego

  • zaangażować — dk IV, zaangażowaćżuję, zaangażowaćżujesz, zaangażowaćżuj, zaangażowaćował, zaangażowaćowany 1. «przyjąć kogoś do pracy, zawrzeć z kimś umowę o pracę» Zaangażować aktora. Zaangażować pracowników do biura, do fabryki. Zaangażować kogoś na… …   Słownik języka polskiego

  • zlot — m IV, D. u, Ms. zlocie; lm M. y 1. «zgromadzenie osób (zwykle młodzieży) przybyłych z różnych stron w celu odbycia obrad lub wzięcia udziału we wspólnej imprezie kulturalnej, sportowej, turystycznej itp.; zjazd» Międzynarodowy, ogólnokrajowy zlot …   Słownik języka polskiego

  • wydanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. wydać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wydanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. wydanieań {{/stl 8}}{{stl 7}} ogłoszenie dzieła drukiem; publikacja,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień